Algemeen nieuws

Onzakelijke borgstelling

Regelmatig vragen bancaire instellingen bij het verstrekken van leningen aan besloten vennootschappen zowel zekerheden van deze vennootschappen, als ook van de aandeelhouder(s). Fiscale problemen ontstaan op het moment dat de bank de aandeelhouder aanspreekt omdat de besloten vennootschap niet (meer) […]

Lees verder…

Co-ouders kind van de rekening

De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt voor iedereen die met arbeid een inkomen verdient en gedurende tenminste zes maanden een inwonend kind heeft dat bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt. Er is sprake van […]

Lees verder…

Verdubbeling boete voor belasting-ontduikers

Staatssecretaris Wiebes richt het vizier op belastingontduikers. Per 1 juli 2016 verhoogt hij de boete voor belastingontduikers die zich zelf melden bij de Belastingdienst namelijk tot 120%. Volgens de staatssecretaris gaan veel landen de komende jaren informatie uitwisselen, waardoor de […]

Lees verder…

Medische vrijstelling

Onlangs is een besluit over de medische vrijstelling in de btw verschenen. Onder voorwaarden kunnen ook niet-BIG-geregistreerden de btw-vrijstelling toepassen. In het besluit zijn beroepsbeoefenaren genoemd die kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten verrichten als BIG-geregis-treerden en dus de vrijstelling kunnen toepassen. […]

Lees verder…

Commissaris is geen werknemer

Per 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in werking getreden. De VAR is vervallen en opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen nu modelovereenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst en gebruiken. Door de nieuwe wet zouden commissarissen in veel gevallen in […]

Lees verder…