BV of eenmanszaak?

BV of eenmanszaak? Deze vraag wordt door veel ondernemers gesteld bij de start van de onderneming. Het kiezen van de best passende rechtsvorm is vaak lastig. Hierna zetten wij de belangrijkste afwegingen voor een goede keuze op een rij.

Belastingen

De winst die wordt behaald met een eenmanszaak is belast in box 1. In 2016 zijn de inkomstenbelasting tarieven in box 1:

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 t/m € 19.922 36,55%
2 Vanaf € 19.923 t/m € 33.715 40,40%
3 Vanaf € 33.716 t/m € 66.421 40,40%
4 Vanaf € 66.422 52%

Bij het berekenen van de belastbare winst, kan de ondernemer gebruik maken van onder andere de volgende belastingfaciliteiten:

  • zelfstandigenaftrek;
  • startersaftrek;
  • MKB-winstvrijstelling van 14%.

De winst van een BV is belast met vennootschapsbelasting. Deze belasting bedraagt bij winsten tot € 200.000 20% en daarboven 25%. Als de BV vervolgens de winst na vennootschapsbelasting aan de aandeelhouder uitkeert, dan is de aandeelhouder over het dividend 25% inkomstenbelasting verschuldigd (box 2).

Gebruikelijk loon voor de DGA

Een BV is verplicht om een loon te betalen aan haar directeur. In de belastingwetgeving is dit loon vastgesteld op minimaal € 44.000 (zgn. gebruikelijk loon). Mocht echter een hoger loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking gebruikelijk zijn, dan moet daarbij worden aangesloten. Hetzelfde geldt voor een lager loon.

Op het loon van de DGA moeten loonbelasting en premies volksverzekeringen worden ingehouden. Er geldt geen verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen voor de DGA, tenzij hij zijn eigen ontslag niet kan tegenhouden.

Aansprakelijkheid

De ondernemer met de rechtsvorm van een eenmanszaak is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. En dus ook met zijn privévermogen.

Er is geen scheiding tussen het privé- en ondernemingsvermogen, zodat de schuldeisers van zijn onderneming hun vorderingen ook kunnen verhalen op het privévermogen van de ondernemer.

Bij een BV is sprake van een juridisch afgescheiden vermogen. De schuldeisers van de BV kunnen dan hun vorderingen alleen op het vermogen van de B.V. verhalen.Het privévermogen van de DGA blijft buiten schot, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Bij onbehoorlijk bestuur kan de schuldeiser zich wel verhalen op het privévermogen.

Rekenvoorbeeld (2015)

Eenmanszaa

Winst € 150.000
Af: zelfstandigenaftrek € 7.280
Af: startersaftrek € 2.123
Af: MKB-winstvrijstelling € 19.683
Belastbare winst € 120.914
Inkomstenbelasting € 56.026

B.V.

Winst € 150.000
Af: loon dga € 112.500
Belastbare winst € 37.500
Vennootschasbelasting over winst € 7.500
Inkomstenbelasting loon € 51.650
Inkomstenbelasting dividend € 7.500

Neem contact op!

Tel nr: 0416 – 712 430 of e-mail:    info@slimmerboekhouden.com   0416 – 712 430   info@slimmerboekhouden.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!