Levenstestament

In het levenstestament kunt u vastleggen wie uw zaken mag behartigen als u wilsonbekwaam raakt. Door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom, een ongeluk of dementie kunt wilsonbekwaam raken. Het levenstestament komt dus – anders dan een gewoon testament – niet op tafel na uw dood, maar in de situatie dat u nog leeft maar uw eigen wil niet meer kunt bepalen.

In het levenstestament wijst u iemand aan die u vertegenwoordigt als u daartoe zelf niet langer in staat bent. U geeft hem als het ware nu alvast een volmacht voor het geval dat u ooit wilsonbekwaam raakt. Deze vorm van volmacht wordt een notariële volmacht genoemd.

Naast het aanwijzen van een gevolmachtigde kunt u ook specifieke wensen opnemen in een levenstestament. Dit kunnen wensen over zowel persoonlijke als zakelijke belangen zijn.

Een wens die veel wordt vastgelegd is dat partner en kinderen schenkingen namens u schenkingen aan henzelf kunnen doen. Met deze mogelijkheid kan een aanzienlijke besparing van erfbelasting worden gerealiseerd. Ook de eigen zorgbijdrage voor de AWBZ op het moment dat u in een zorginstelling terecht komt wordt dan zoveel mogelijk beperkt.

Het opstellen van een levenstestament kan dus latere problemen voorkomen. Daarnaast vergroot dit de kansen dat tijdens een onverhoopte situatie van wilsonbekwaamheid volgens uw wensen wordt gehandeld

Neem contact op!

Tel nr: 0416 – 712 430 of e-mail:    info@slimmerboekhouden.com   0416 – 712 430   info@slimmerboekhouden.com

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!