Algemeen nieuws

Let op aangiftetermijnen en belastingrente

De aangifte inkomstenbelasting voor 2015 moet worden gedaan. De aangifte moet voor 1 mei 2016 zijn ingediend. Haalt u dat niet, dan kunt u tot 1 september 2016 uitstel krijgen voor het indienen van de aangifte. Dient uw fiscale dienstverlener […]

Lees verder…

Afschaffing VAR definitief

Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. Hiermee wordt de VAR afgeschaft. De voorbereidingsfase hiervan loopt tot 1 mei 2016. Onder het nieuwe systeem leggen belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van […]

Lees verder…

WOZ-waarden per 1 oktober 2016 openbaar

Per 1 oktober 2016 treedt een wetswijziging in werking waardoor de WOZ-waarden van woningen openbaar worden. Verwacht wordt dat op 1 oktober 2016 80% van alle objecten zijn opgenomen in de Landelijke Voorziening WOZ. Hiermee krijgen burgers inzage in de […]

Lees verder…

Ook aangifteplicht zonder accountant

Een bv heeft diverse aangiften vpb niet ingediend. De inspecteur legde ambtshalve aanslagen en een boete op, waartegen de bv in bezwaar ging. De bv stelde dat geen accountant bereid was om een jaarrekening op te stellen. Volgens Hof Arnhem–Leeuwarden […]

Lees verder…

Geen ouderen-toeslag vanaf 2016

Voor de aangifte inkomstenbelasting over 2015 is de ouderentoeslag nog van belang. De ouderentoeslag is in feite een verhoging van het heffingvrij vermogen in box 3, voor personen die een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Vanaf 2016 bestaat de ouderentoeslag niet […]

Lees verder…

Schuldig-erkenningen niet in aftrek op nalatenschap

Onlangs heeft Rechtbank Den Haag geoordeeld in een casus over onderhandse schenkingsakten. Moeder erkende tijdens leven bedragen schuldig te zijn aan haar kinderen. Toen zij overleed, bleek er nog niets te zijn afgelost. De inspecteur accepteerde de […]

Lees verder…