Algemeen nieuws

Beperkte gemeenschap van goederen bij huwelijk

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. Dit wetsvoorstel leidt ertoe dat de gemeenschap van goederen wordt beperkt tot vermogen dat de beide echtgenoten tijdens het huwelijk verwerven. Het wetsvoorstel gaat naar de Eerste […]

Lees verder…

Stichting die ANBI

Een stichting zamelt via een website geld in voor goede doelen. De stichting stort ontvangen schenkingen door aan die goede doelen en ontvangt daar dan een percentage van. Volgens de Hoge Raad is de stichting geen ANBI omdat deze niet […]

Lees verder…

Invoering heffing over werkelijk rendement kwestie van tijd

Werkelijk rendement mogelijk? De vaste (forfaitaire) heffing over box 3-vermogen blijft de gemoederen bezig houden. Niet alleen de belastingbetalers, maar ook de politiek. Zo heeft de heer Bashir van de SP recent vragen op Staatssecretaris Wiebes afgevuurd. Zijn hamvraag was […]

Lees verder…

Bijtelling hybride auto’s al in 2017 naar 22%!

Met een amendement gaat de Tweede Kamer akkoord met de afschaffing van de korting op het algemene bijtellingspercentage voor de hybride auto (met een CO2-uitstoot tussen de 1-50 gr/km). Een verrassende en vervelende wending voor de zakelijke automarkt. Het kabinet […]

Lees verder…

De DBA heeft ongewenste gevolgen Den Haag! Word wakker!

De aanstaande afschaffing van de VAR op 1 mei 2016 houdt de gemoederen flink bezig. Ook op ons kantoor. Wat de afschaffing inhoudt is duidelijk. Evenals de gevolgen die de afschaffing heeft voor opdrachtgevers. Zij worden namelijk medeaansprakelijk voor de […]

Lees verder…

Hoe nu verder met de box 3-heffing?

Sinds 1 januari 2001 heft de Nederlandse belastingdienst niet meer over het werkelijke rendement dat is gemaakt op privéspaartegoeden en -beleggingen maar wordt belasting geheven over een fictief rendement van 4%. Grote vraag is hoe lang nog? Deze wijze van […]

Lees verder…

Box 3-heffing verder onder vuur!

De huidige box 3-heffing is in strijd met het Europees eigendomsrecht. Dit advies gaat advocaat-generaal Niessen geven aan de Hoge Raad in de aanhangige procedure over de strijdigheid van het forfaitair rendement met het Europese recht. Indien de Hoge Raad […]

Lees verder…