Algemeen nieuws

Hoge Raad beslist: kosten huurwoning aftrekbaar!

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de belastingdienst haar beleid omtrent de fiscale behandeling van een werkruimte in een huurwoning moet wijzigen. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat een ondernemer de huur van de woning als kosten in […]

Lees verder…

Gebruikelijk-loonregeling bij DGA’s versoepeld

Wat is de gebruikelijk-loonregeling ? Omdat een DGA de zeggenschap heeft over zijn BV, kan hij kiezen of hij salaris of dividend krijgt. De zogenaamde gebruikelijk-loonregeling verhindert dat enigszins. De dga moet een zakelijk salaris ontvangen van zijn eigen B.V. […]

Lees verder…

Verdien geld met innoveren

Iedereen kent de uitdrukking ‘stilstand is achteruitgang’. Innoveren is goed voor de concurrentiekracht van ondernemingen. Dat weet de overheid ook. Voor ondernemers in de vennootschapsbelasting bestaat al geruime tijd een faciliteit om innovatie te stimuleren; de innovatiebox. Misschien maakt u […]

Lees verder…

MIA (milieu investerings aftrek) perikelen

“Mama Mia”! Zal de eigenaar van de bv met een hotel-restaurant gedacht hebben toen hij er achter kwam dat hij op zijn investering van ruim € 1.000.000 geen milieu-investeringsaftrek (MIA) kon krijgen. Reden: van de totale investering had hij voor […]

Lees verder…

Belastingvrij schenken: hoeveel ruimte heeft u?

Vanaf 2017 geldt een nieuwe schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Geldt die ook voor u? In 2013 en 2014 gold een verruimde schenkvrijstelling. Vanaf 2017 geldt een structurele verruiming. Er geldt een vrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning, […]

Lees verder…

Einde pensioen in eigen BV!

Bouwt u bij uw eigen bv pensioen op? Dan staan u per 1 januari 2017 waarschijnlijk grote veranderingen te wachten. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangekondigd dat hij het pensioen in eigen beheer wil afschaffen. Als de plannen doorgaan, kunt […]

Lees verder…

Eenvoudiger BTW terugvragen

Iedere ondernemer heeft wel eens last van rekeningen die niet worden betaald. Onder voorwaarden is het mogelijk om de afgedragen btw van onbetaald gebleven rekeningen terug te vragen van de Belastingdienst. Als het aan het kabinet ligt, worden deze voorwaarden […]

Lees verder…

Zomerreces!

Het is rustig op het Binnenhof. De Eerste en Tweede Kamerleden zijn namelijk met zomerreces en het parlement draait op halve kracht. Op het gebied van wetgeving en beleidsbesluiten gebeurt er tijdens het reces tot 5 september 2016 niets. In […]

Lees verder…