Toch afdrachtvermindering onderwijs deelkwalificatie

Sinds 1 januari 2014 kunt u als werkgever op grond van de Subsidieregeling praktijkleren, subsidie aanvragen voor het aanbieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Daar zijn verschillende voorwaarden aan verbonden.

Van juni tot en met 15 september 2016 kunt u de subsidie na afloop van het studiejaar of de begeleiding (laten) aanvragen. Dat moet digitaal via het eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Over de voorloper van de Subsidieregeling praktijkleren, de afdrachtvermindering onderwijs, liepen nog een aantal procedures. De afdrachtvermindering was een korting op de af te dragen loonbelasting. De Belastingdienst meende dat de afdrachtvermindering alleen gold als een volledige beroepsopleiding werd gevolgd. De Hoge Raad oordeelde onlangs echter dat ook een deelkwalificatie voldoende is. Daardoor wordt in een groot deel van de lopende procedures de Belastingdienst in het ongelijk gesteld en moeten opgelegde en vaak hoge naheffingsaanslagen worden teruggedraaid.

Let op: de afdrachtvermindering onderwijs is op 1 januari 2014 vervangen door de (niet-fiscale) Subsidieregeling praktijkleren. U kunt hieronder maximaal

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@slimmerboekhouden.com info@slimmerboekhouden.com
0416 – 712 430