Algemeen nieuws

Schuldig-erkenningen niet in aftrek op nalatenschap

Onlangs heeft Rechtbank Den Haag geoordeeld in een casus over onderhandse schenkingsakten. Moeder erkende tijdens leven bedragen schuldig te zijn aan haar kinderen. Toen zij overleed, bleek er nog niets te zijn afgelost. De inspecteur accepteerde de […]

Lees verder…

Urenregistratie ondernemer

Bent u ondernemer, dan kunt u wellicht bepaalde aftrekmogelijkheden toepassen. Denk aan de dotatie aan de oudedagsreserve, de zelfstandigen-aftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek. Voor elke faciliteit moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium. Een eis […]

Lees verder…

Belastingdienst richt pijlen op rekening-courantschuld van dga

De rekening-courantschuld van de dga op zijn B.V. gaat dit jaar speciale aandacht krijgen van de belastingdienst, aldus diverse media. Zij baseren zich daarbij op uitlatingen van de belastingdienst tijdens de jaarlijkse Intermediairdagen. Hoewel deze uitlatingen later zijn ontkracht door […]

Lees verder…

Maak tijdig bezwaar tegen WOZ-beschikking

Heeft u een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen in uw brievenbus of in uw digitale berichtenbox ontvangen? In dat aanslagbiljet is ook de WOZ-beschikking 2016 opgenomen. Het belang van een juiste WOZ-waarde gaat verder dan alleen de door u te betalen gemeentelijke […]

Lees verder…

Alleen nog G-rekeningen

Sinds 1 januari 2016 kunnen inleners en aannemers geen stortingen meer doen op WKA-depots bij de Belastingdienst. Zij kunnen alleen nog een deel van de factuursom storten op een geblokkeerde rekening (een zogenaamde G-rekening) van de uitlener of de onderaannemer […]

Lees verder…