Afschaffing VAR definitief

Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. Hiermee wordt de VAR afgeschaft. De voorbereidingsfase hiervan loopt tot 1 mei 2016.

Onder het nieuwe systeem leggen belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, maar ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voor aan de Belastingdienst. Vervolgens kan de Belastingdienst een oordeel geven over de overeenkomst. De betrokken partijen kunnen vervolgens voor de loonheffingen zekerheid ontlenen aan dit oordeel. De Belastingdienst zal de beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Het is overigens niet verplicht om een (voorbeeld)overeenkomst te laten beoordelen. Er bestaat dan alleen geen zekerheid over de aard van de relatie. Met het risico dat de Belastingdienst achteraf toch stelt dat er een dienstbetrekking is en alsnog loonheffingen gaat berekenen.

De staatssecretaris van Financi

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@slimmerboekhouden.com info@slimmerboekhouden.com
0416 – 712 430